Profil

Konstrukce-Brno je sdružení živnostníků (na základě smlouvy o sdružení podle $829 a následujících občanského zákoníku) se sídlem v Brně, působící od roku 1992.

Oblast působení tvoří projekce a konstrukce (vč. pevnostních a statických výpočtů) v oborech strojního zařízení, s přednostním zaměřením na potrubní systémy a kouřovody (rozvody vzduchu, spalin a ostatních médií, převážně v provozech elektráren, cementáren, teplárenských provozů atp.), dále příprava a vypracování technických návrhů strojních a technologických zařízení a technologických návrhů a projektů zařízení pro průmysl výroby stavebních hmot a keramiky (jedná se zejména o cihlářskou výrobu zdících materiálů a plavírny kaolinu).

Vzhledem ke skutečnosti, že všichni členové našeho sdružení pracovali v příbuzných oborech již před rokem 1989, je možno konstatovat, že naše zkušenosti ve zmiňovaných oblastech jsou mimořádné, což se samozřejmě odráží na výsledcích našich činností.

Jednotlivý členové našeho sdružení pracují na jednotlivých zakázkách každý ve vlastních prostorách a zakázky jsou sdíleny pomocí komunikačních technologií. Díky tomuto způsobu spolupráce, jsme výrazně zredukovali náklady na provoz a proto dokážeme zakázky vypracovat za rozumné ceny a v krátkých dodacích lhůtách. Snažíme se vycházet svým zákazníkům vstříc a po oboustranné dohodě nalézt nejlepší řešení pro jejich požadavky. Pro většinu našich zákazníků pracujeme opakovaně, což je jak předpokládáme, vyjádření jejich hodnocení naší spolupráce. Při větším množství zakázek využíváme řady externích spolupracovníků.

česky :: english :: deutch