Služby

Při vypracovávání projekčních a konstrukčních zakázek jsou používány CAD technologie. Při práci využíváme kromě 2D systému i 3D modelování. Průvodní dokumentace jako zprávy, specifikace zařízení, rozpisky materiálu atd. jsou vypracovávány (pokud zadavatel nepožaduje jinak) ve formátech DOC nebo XLS.

V případě požadavku zákazníka zajišťujeme vícejazyčné verze dokumentace dle jeho požadavku.

Kapacitně zajišťujeme pracovní výkony v rozsahu 600÷1200 Nh/měsíc. Pro dosažení patřičné úrovně jak konstrukčních tak projekčních činností je v dnešní době nutná poměrně úzká specializace. Hlavními oblastmi nabídky služeb našeho sdružení jsou:

  1. KONSTRUKČNÍ PRÁCE
  2. PROJEKČNÍ PRÁCE
  3. VYPRACOVÁNÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

česky :: english :: deutch